خانه / لاین استور / social media marketing / تاثیر شبکه های اجتماعی بر آموزش

تاثیر شبکه های اجتماعی بر آموزش

شبکه های اجتماعی راهی برای آموزش بهتر

 امروزه اینترنت نقش بزرگ و فزاینده ای در زندگی اجتماعی افراد و در زندگی علمی آنها ایفا می کند.
 شبکه های اجتماعی  جوامع اینترنتی عضو محور هستند که به کاربرانشان اجازه پست کرد اطلاعات و پروفایل های شخصیشان و اجازه برقراری ارتباط باتوجه به شیوه های نواورانه یا تبادل اطلاعات را می دهد. این شبکه ها از امکانات زیادی برای پرورش اجتماعی شدن و وابستگی فراهم میکند و به نظر می رسد که بر سطوح اجتماعی کاربران تاثیر واقعی می کذارد .

مطالعات در این زمینه نشان می دهد ، شبکه های اجتماعی ابزار های اجتماعی یادگیری ارزشمندی هستند ،زیرا یادگیرندگان را برای ایجاد ،انتشار و اشتراک گذاری کارهایشان قادر می سازد .همچنین شبکه های اجتماعی می توانند تعامل و همکاری یادگیرنده را تسهیل کنند .یکی از ویژگی های متمایز شبکه های اجتماعی این است که آنها فرصتهایی را برای حمایت کردن از ساختارهای اجتماعی دانش در درون و بین افراد فراهم می کند.

بر اساس مطالعات محققان علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، باتوجه به رشد چشمگیر شبکه های اجتماعی و اضافه شدن صدهزار کاربر جدید به این شبکه ها جامعه آموزشی دربرنامه درسی کلاس خود به علت اینکه شبکه های اجتماعی با مسائل ایمنی و شخصی دانشجویان  ارتباط دارد، به ندرت تکنولوژی شبکه اجتماعی را انتخاب می کنند.

امروزه اغلب مربیان بهاین دلیل که شبکه ها با یادگیری دانشجویان تناسب  ندارد در استفاده از آن تردید دارند.درحالی که تحقیقات ثابت کرده است که استادان و دانشجویان در قرن ۲۱بهتراست در یاگیری ازاین ابزار استفاده کنند، اما این مهم به شرطی امکان پذیراست که توانایی کنترل آنها در جهت نیازهای دانشی و علمی وجود داشته باشد.

هدف محققان از این پژوهش، شناخت مهمترین موانع و تدوین راهبردهای برنامه درسی برای استفاده اساتید از شبکه اجتماعی درامر آموزش و یادگیری است. در این مطالعه از روش کیفی و شیوه تحلیل داده های کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای استفاده شد.

نظریه زمینه ای سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از مفاهیم، مضامین و مقولات و محور اصلی روش نظریه زمینه ای به شمار می رود. در این پژوهش ۵۴ سند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نکات کلیدی آنها یادداشت برداری شد. سپس بر اساس تشابهات، کدهایی به موارد مشابه اختصاص پیدا کرد و کدهای اختصاص داده شده در کشف مقوله های استنتاج شده استفاده گردید. با اتکا به منابع و اسناد، مقوله محوری تعیین و از طریق برقراری ارتباط میان مقوله محوری و مقوله های فرعی و مفاهیم مرتبط نظریه زمینه ای تدوین و طراحی شد.

بازی با امنیت ملی تحت پوشش شبکه های اجتماعی

در نهایت بر مبنای نظریه که از اسناد و منابع نظری به دست آمد، مهمترین موانع به ترتیب اهمیت، نبود امکانات فنی مناسب، عدم زیر ساخت های آموزشی و شناخت ناکافی اساتید به دست آمد و مبتنی بر آن راهبردهای سه گانه ای تدوین شد که از میان این راهبردها کسب مهارت های فنی مهمترین راهبرد و برقراری تعامل پویا در تدریس و مهارت های شناختی مرتبط با شبکه اجتماعی در اولویت دوم و سوم قرار داشت. در پرتو شناسایی موانع و راهبردهای به کار گیری شبکه اجتماعی در آموزش می توان به بهبود مهارت های تدریس و یادگیری دست یافت.

شاید به جزئت می توان گفت که شبکه های اجتماعی به جزء جدانشدنی زندگی امروز ساکنین زمین تبدیل شده اند. رشد انواع شبکه های اجتماعی و خدمات متنوعی که به کاربران خود ارائه می کنند، فرهنگ نوینی را گسترش می دهد که فرصت و چالش را همزمان به همراه دارد. آموزش و پرورش نیز نمی تواند خود را جدا از تاثیرات اجتماعی و تکنولوژیکی شبکه های اجتماعی نگه دارد. استفاده روز افزون از این شبکه ها و تاثیری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن دارد، نظام آموزشی را نیز به زودی با تحول بنیادی رو به رو خواهد ساخت. اما تا آن زمان، می توان به چند مورد از تاثیرات استفاده از این شبکه ها بر آموزش اشاره کرد.
فعال کردن دانش آموزان: یکی از مشخصه های مهم شبکه های اجتماعی، فعال کردن کاربران برای شرکت در فعالیت ها و کمپین های مشترک است. کاربران این شبکه ها به سرعت می توانند در مسیر یک هدف، با هم متحد شده و شبکه ای از نیروهای جمعی را برای تغییر، بسیج کنند. امروزه دانش آموزان نه تنها از این مزیت برای شرکت در فعالیت های اجتماعی استفاده می کنند، بلکه حتی از آن برای اعتراض به مسئولین مدرسه و یا ایجاد تغییر در شرایط و امکانات آموزشی خود نیز استفاده می کنند.
باز تعریف حد و مرزها: شبکه های اجتماعی بسیاری از حدود و مرزهای تعریف شده زندگی واقعی را در هم می شکنند. کاربران این شبکه ها تقریبا جایگاه اجتماعی واحدی دارند که در حلقه ارتباطی آنها هر کسی با هر سمت یا جایگاهی می تواند قرار گیرد. این حلقه ها و ارتباطات، منجر به از بین رفتن مرزهای موجود و بازتعریف حدود جدیدی می شود. البته این قابلیت نیز همزمان شمشیری دولبه است از جهتی می تواند با از میان برداشتن مرزهای موجود، به دانش آموزان قدرت تاثیرگذاری و اعتبار ببخشد و از طرف دیگر حد و مرزهایی که بین زندگی شخصی و حرفه ای معلمان و مسئولین مدرسه وجود دارد را پایمال کند و صدماتی را به طرفین وارد نماید.
تسهیل ارتباط با والدین. عضویت والدین در شبکه های اجتماعی به همراه دانش آموزان و معلمان، فرصت خاصی را برای ایجاد شبکه همیاری و همفکری بین این نیروها ایجاد می کند. بسیاری از والدینی که قبلا در کلاس های درس و جلسات اولیا و مربیان غایب بودند، از طریق مجازی، فعال شده و وارد مباحثات و مشاورات تحصیلی می شوند. شبکه های اجتماعی در جهت فعال کردن والدین و ایجاد امکان ارتباط با معلمان نقش مهمی را ایفا می کند.
مقابله با خشونت و قلدری. مدارس همیشه پر از افراد یا گروه های قلدرمآبی هستند که دیگران را آزار می دهند. شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. عده ای از دانش آموزان با استفاده از اهرم شبکه های مجازی، به آزار و اذیت سایر دانش آموزان می پردازند و نوع جدیدی از باج گیری و خشونت وزری را تجربه می کنند. در این میان، والدین و مسئولین مدارس می توانند از وجود این روابط خشونت آمیز و ویرانگر مطلع شده و اقدامات عملی برای مقابله با آن را با کمک یکدیگر  انجام دهند.
منبع فعالیت ها و مواد آموزشی: شبکه های اجتماعی مجازی، می توانند گنجینه ای از فعالیت ها و مواد آموزشی را در خود جای دهند. فعالیت های کلاسی می تواند به شبکه های اجتماعی دانش آموزان و معلمان گسترده شود و طیف وسیع تری از نظرات، خلاقیت ها و فعالیت های مختلف را در بر بگیرد. نتیجه فعالیت ها و پروژه های کلاسی می تواند در این شبکه ها به اشتراک گذاشته شود و همه اعضای حلقه ارتباطی از نتایج و اقدامات انجام گرفته مطلع شوند.
ایجاد ارتباط بین معلم ها و محیط های آموزشی. شبکه های اجتماعی، پل ارتباطی بین معلمان و کلاس های درسی هستند. معلم ها می توانند از این طریق با تجارب و فعالیت های یکدیگر آشنا شوند و تجارب خود را در کلاس درس مبادله کنند. روش های تدریس و تکنیک های آموزشی مختلف را با یکیدگر به مشورت بگذارند و فعالیت های مشترک دیگری را با هم آغاز کنند.

درباره‌ی زهرا قاسم زاده

کارشناس سئو و محتواگذاری, کارشناسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری , ادمین پست کانال های تلگرامی , اگر نیاز به کارشناس اینترنتی دارید از طریق آیدی تلگرام بنده میتونید پیام بدین engineer_gh73@

اینو دیدی ؟

چطور پیام های مهم در واتس اپ رو ذخیره کنیم؟

چطور پیام های مهم در واتس اپ رو ذخیره کنیم؟ این قابلیت در مواقعی که …

۶۵ دیدگاه ها

 1. شبکه های اجتماعی بسیاری از حدود و مرزهای تعریف شده زندگی واقعی را در هم می شکنند. کاربران این شبکه ها تقریبا جایگاه اجتماعی واحدی دارند که در حلقه ارتباطی آنها هر کسی با هر سمت یا جایگاهی می تواند قرار گیرد

 2. تبلیغ درشبکه های اجتماعی نقش بسزایی برافزایش بازدیدکنندگان داردواین خیلی عالی است.

 3. اموزش شبکه های اجتماعی تاثیر به سزایی بر افزایش درامد و بهره وری از شبکه های اجتماعی دارد.

 4. امرووزه تاثیر شبکه های اجتماعی را بر اموزش نمیشه کتمان کرد

 5. تاثییر بسزایی داره شبکه های اجتماعی بر اموزش چون هر فرد در شبکه های اجتماعی هست و تعامل با دیگران میکنه و بعضی از چیز هارو یاد میگیره چه مثبت چه منفی که در زندگی فردم تاثییر میزاره

 6. بنظرم بهترین بخش تعریف حد و مرز بود که خیلی قشنگ توضیح داده شده بود

 7. بعلت گستردگی شبکه های اجتماعی با اموزش شبکه های اجتماعی بطور چشمگیری میتوان باعث رونق کسب و کار اینترنتی خود شد.

 8. امروزه ب راحتی میتوان با اموزش شبکه های اجتماعی ب حصول نتیجه ی بهتری در کنترل فرزندان برای استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی دست یافت.

 9. آموزش شبکه های اجتماعی میتواند به بهبود کسب و کار اینترنتی کمک کند.

 10. اموزش شبکه های اجتماعی در حال طی کردن است سیر صعودی خود است و از طریق شبکه های اجتماعی میتوان محصولات و برند خود را به همه ی دنیا نشان داد .

 11. با وجود اینکه فواید بسیار زیاد شبکه های اجتماعی و کاربردهای اون در زندگی روزمره، کسب و کار و تبلیغات بر کسی پوشیده نیست اما باید این نکته رو هم در نظر داشت که اگر کودکان بدون نظارت و مراقبت و بطور مداوم خودشون رو در ایم محیط های مجازی قرار بدن حتی اگر هدف هم اموزش باشه یاز هم تاثیرات زیان باری خواهد داشت

  • بله دوست گلم وقتی آموزش بدیم به کودکان باید نظارت غیر مستقیم هم داشته باشیم، ممنونیم که با ارسال نظرات قشنگتون ما رو در شبکه های اجتماعی حمایت میکنید منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم

 12. امروزه برای اموزش باید به اینترنت توجه کرد

 13. سلام،از دید بنده شبکه های اجتماعی خیلی روی آموزش تاثیر داره ،این تاثیر میتونه مثبت یا منفی باشه

 14. شبکه های اجتماعی میتواند رابط بسیاری خوبی بین دبیران و دانش اموزان باشد. و تاثیر بسیاری خوبی در آموزش داشته باشد.

 15. محیط شبکه های اجتماعی بسیار گسترده است و اطلاعات در حجم زیاد و با سرعت بالا جابه جا میشه و در اختیار کاربران قرار میگیره. مسلما اگر نظارت دقیق و صحیح والدین پا برجا باشه این بستر میتومه تبدیل به یک مدرسه مجازی برای بچه ها بشه خصوصا که امکانات زیادی هم در اختیار کاربران قرار میده

  • بله همینطوره دوست عزیز شبکه های اجتماعی روز به روز در حال گسترده شدنه و مهندس درویش زاده عزیز هم دانشگاه مجازی تلگرام رو تاسیس کردند،ممنونیم دوست عزیز که نظر قشنگت رو برامون ارسال کردی

 16. نقش شبکه های اجتماعی در تبلیغات انکار ناپذیر است به طوری که تقریبا میتوان گفت تمامی کسب و کار های پر رونق در شبکه های احتماعی تبلیغ میشوند.

 17. اموزش شبکه های لجتماعی تاثیر بسزایی در سطح دانش و فرهنگ کاربران در استفاده از شبکه های اجتماعی دارد.

 18. شبکه های اجتماعی علاوه بر اسان کردن برخی موارد اموزش، باید به موارد دیگر به خصوص انحرافات کودکان توجه خاصی کرد

 19. آموزش از طریق شبکه های اجتماعی راه جدیدی در زمینه آموزش است که باید فقط راه و روش صحیح آن را در نظر گرفت

 20. بر اموزش تاثییر زیادی نداره برای تبلیغات قطعا کار سختی هست بله اما دوستان بحث نوجوانان را میگویند نقش تبلیغات در شبکه های اجتماعی

 21. همینطوره مطلب جامع باعث تاثیر خوب رو ما کاربران ساینت لاین استور میشه،بسیار عالی و کاربردی و جالب هستش باتشکر از نویسندگان وبسایت

 22. درسته واقعا تاثیر بسزایی داره حتی بر اموزش اما باید بیشمامد های نگران کننده را هم در نظر گرفت و جلوگیری کرد

 23. ایجاد ارتباط بین معلم ها و محیط های آموزشی. شبکه های اجتماعی، پل ارتباطی بین معلمان و کلاس های درسی هستند

 24. شبکه های اجتماعی بسیار بسیار کار آموزش رو راحت کردن‌ و من خودم هم خیلی از کلاسهامو به صورت آنلاین در تلگرام دارم.

 25. شبکه های اجتماعی نقش بسزایی در اموزش أفراد بحصوص بچه ها داریو از طرفی باید مواظب دام هایی که اینترنت برای بچه ها دارد هم باشیم
  نقش تبلیغات در شبکه های اجتماعی

 26. شبکه های اجتماعی نقش بسزایی در اموزش أفراد بحصوص بچه ها داریو از طرفی باید مواظب دام هایی که اینترنت برای بچه ها دارد هم باشیم

 27. ممنون از متن مفید بابت نقش تبلیغات در شبکه های اجتماعی

 28. چرا جواب حرفامونو نمیدین

 29. امروزه شبکه های اجتماعی در زندگی مردم رسوخ کرده، و بازدید کننده های بیشماری دارد، پس نیاز هر کارگاه یا کارخانه ای تبلیغات در شبکه های اجتماعی است، تبلیغاتی با بازدهی بالا.

 30. اثر شبکه های اجتماعی در آموزش بسیار زیاد است ، شبکه های اجتماعی می تواند منبع خوبی برای محتوا آموزشی در خود جای دهند و کودکان عمیق تر با مفاهیم آموزشی آشنا می شوند

 31. شبکه های اجتماعی جزوی از زندگی انسان شدند هیچ کس بدون گوشی نمیتونه زندگی کنه جالبش اینجاست بیشتر افراد مدرسه ای در تابستان تا ۴ صبح مشغول در تلگرام و اینستاگرام و واتساب هستند
  اموزش شبکه های اجتماعی

 32. من اصلا موافق نیستم با بچه ها که در زمان نوجوان یا نوجوان به پایین وارد رایانه یا فضای مجازی بشن

 33. میخوام بدونم ایا درسته که بچه ها از بچگی وارد فضای مجازی و رایانه بشن
  که هر روز با عکس های مستجه یا ۱۸+ روبه بشن ایا اینارو در نظر نمیگیرین یا فقط میگین اشکال نداره بزار از بچگی رایانه یاد بگیره ؟

 34. با سلام
  آموزش شبکه های اجتماعی برای سنین پایین بیشتر تاثیر گذار هست برای اینکه اطلاعی ندارن بابت استفاده درست از ان

 35. شبکهای اجتماعی در امر اموزش کاربرد وسیعی دارند
  ولی به نظرم این اموزش ها میتواند بیشتر در ضمینه کاربردی و یاد گرفتن فنون استفاده شود و با این که امکان تدریس تعوری وجود دارد اما نمیتوان رو تدریس دانش اموزان رو ان حساب کرد به ان دلیل که عدم حضور دانش اموز در مدارس میتواند بیشتر باعث بحرانهای اجتماعی شود

 36. همگی جدیدا حتی بچه های سه ساله آموزششو بلدن بازار بازی نصب میکنن انقدر بیشرفته شده دیگر این اموزش ها برای +۵۰ شده جالبه

  • بله کاملا درست است .
   تاثیر شبکه های اجتماعی بر آموزش باعث شده یادگیری بهتر و راحت تر شده و حتی افرادی که امکان استفاده از امکانات و کلاس های مختلف را ندارن به راحتی از این آموزش ها به صورت رایگان استفاده می کنند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ممنونم عضویت شما تایید شد

ثبت نشد لطفا مجدد سعی کنید

تبلیغات اینستاگرام | تبلیغات تلگرام | آموزش اینستاگرام | آموزش تلگرام will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

😍 هدیه لاین استور 😍

دریافت کتاب های آموزشی مهندس درویش زاده به صورت رایگان 

۱ -کتاب بازاریابی با شبکه های اجتماعی

۲ -کتاب بازاریابی با انتشار پادکست 

۳ -کتاب آموزش ساخت ربات تلگرام 

اینستاگرام .لاین استور۵۳