شبکه‌های اجتماعی، ابزار جدید مدیریت

این تغییر وضعیت که در آن مدیران و مسئولان یک کسبوکار در شبکههای اجتماعی حضور فعال دارند، دیگر امری غیرمتعارف و نادرست شناخته نمیشود. بسیاری از مدیران موفق و خوب علاوه بر حضور در این شبکهها، پیوسته خود را برای گسترش استفاده از این رسانهها بهروزتر و فعالتر میکنند. زیرا از این طریق کارمندان و سایر افرادی که با آنها سروکار دارند میتوانند مواردی را با خواندن مطالب در وبلاگ شخصی، متنهای شبکههای اجتماعی و یا پیامهای تصویری یاد بگیرند.

چرا فعالیت در شبکههای اجتماعی مهم است؟

یک مدیر برای این که بتواند کارمندان خود را با طرز فکر خود همسو نماید، باید اول کاری کند که آنها او را باور کنند و قبول داشته باشند. جان مکسول کارشناس امور مدیریت به آن «قانون همسو کردن عقیده» میگوید. اگر هنوز هم به اندازه کافی از تاثیر چنین کاری مطمئن نشدهاید کافی است که به مدیران عاملهای اجتماعی بیشماری که در حوزههای مختلف مشغول به کار هستند و اثری که این اجتماعی بودن بر تاثیرگذاری آنها در محیط کار دارد نگاهی بیندازید.

ریچارد برنسون مدیرعامل گروه هلدینگ بینالمللی ویرجین در انگلستان که مطالب آموزنده جالبی در خصوص راههای موفقیت در کسبوکار در صفحات شخصی خود منتشر میکند و بیش از 140هزار نفر بازدیدکننده دارد، در یکی از صحبتهای خود گفته: « شبکههای اجتماعی فقط محیطی برای تفریح نیستند؛ بلکه راهی ضروری برای برقراری ارتباط، شنیدن صدای مخاطبان و بهبود محیط کسبوکار است.»

دارا خسروشاهی مدیرعامل جدید شرکت حملونقل اوبر (Uber)، هنجارهای فرهنگی جدید شرکت اوبر را در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشته و بیش از 6000 نفر آن را پسندیدند.

بیل گیتس مطلبی با عنوان «پنج کتابی که باید حتماً در این تابستان بخوانید» در صفحه شخصی خود منتشر کرد که بیش از 37هزار نفر آن را پسندیدهاند.

این مثالها از مدیران رده بالای جهانی بود، اما همین موضوع در مورد ردههای مختلف مدیریتی مثل مدیران اجرایی، مسئولین قسمتها، سرمربیها و کارآفرینان نیز صدق میکند. اگر شما هم مسئول هدایت گروهی از افراد هستید ولی ارتباط قوی و صمیمی با آنها در شبکههای اجتماعی ندارید، به دلایلی که در ادامه این مطلب به آنها خواهیم پرداخت، پیشنهاد میکنیم از این راه ارتباطی موثر غافل نشوید.

در نهایت مطمئن باشید اگر نخواهید از شبکههای اجتماعی استفاده کنید یا حضور کمرنگی در آنها داشته باشید، فرصتهای زیادی را برای رشد و موفقیت بیشتر از دست خواهید داد. هیچ وقت نگویید من برای یادگیری این چیزها سنم زیاد است یا این اپلیکیشنهای لوس به درد من نمیخورد! هیچوقت برای یادگیری و پیشرفت دیر نیست.

انتقال تخصص و تجربیات

آلبرت اینشتین در جمله معروفی میگوید: «زندگی که صرف خدمت به دیگران شود، ارزش زندگی کردن دارد».

انتقال تجربیات و دانشی از خود به دیگران که بدون گفتن آنها، افراد فرصتی برای یادگیری وکسب آن نخواهند داشت، همان خدمتی است که بر گردن شماست. این نکات آموزنده میتوانند به صورت مطالب کوتاهی در اینستاگرام یا متنی طولانی در وبلاگ شخصی یا بهصورت فایل تصویری در شبکههای اجتماعی مثل لینکدین به اشتراک گذاشته شوند.

نکته مهم این است که از طریق کمک گرفتن از این شبکههای اجتماعی بتوانید تجربیات و دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهید تا به موفقیت بیشتر آنها کمک کنید.

ایجاد ارتباط انسانی با کارکنان

زمانی که مدیری اجتماعی باشد، این فرصت را خواهد داشت تا به کارمندان خود نشان دهد او نیز یک انسان است و میتواند روابطی انسانی و خارج از روابط کاری داشته باشد. هیچ انسانی در زمان مرگ خود نمیگوید «کاش پول بیشتری داشتم» یا «کاش بیشتر کار میکردم» بیشتر افراد میگویند کاش زمان بیشتری را صرف خانوادهام میکردم و خدمت بیشتری به جامعه و افرادی میکردم که با آنها در ارتباط بودم. زمانی که فردی اجتماعی باشید، بیشتر به جامعه خود خدمت خواهد کرد و کمک بیشتری به اطرافیان و کارمندان خود خواهد کرد. شبکههای اجتماعی امکان برقراری ارتباط با افراد را چه از طریق اشتراکگذاری لحظههای مهم زندگی و چه از طریق انتفال تجربیاتی که بهراحتی برای دیگران قابل کسب کردن نیست، فراهم میکند.

لزوم در ارتباط بودن با کارکنان

مردم این روزها از شبکههای اجتماعی به صورت روزانه استفاده میکنند. این یعنی کارمندان شما در طول روز حداقل یک مرتبه یک یا چند اپلیکیشن اجتماعی را باز میکنند. در واقع این موضوع فرصت بسیار خوبی را فراهم میکند که اگر نمیتوانید یا نمیخواهید شخصاً با کارمندان خود ارتباط برقرار کنید، در محیطی که حضور دارند با آنها در ارتباط باشید. این به این معنی نخواهد بود که شما باید مثلا حداقل روزی چهار پنج ساعت از زمان خود را صرف حضور در شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام و لینکدین کنید. فقط بدانید دنیای دیجیتال در زندگی مردم امروز نقش پررنگی دارد و سعی کنید در آنها فعال باشید و این راه ساده برقراری ارتباط و خبر داشتن از احوالات کارکنان به صورت مداوم را از دست ندهید.

برقراری روابط با افراد دور از دسترس

به عقیده بسیاری از مدیران موفق جهانی، یکی از سختترین بخشهای مدیریت برقراری ارتباط ثابت و یکنواخت است. رسانههای اجتماعی، محیط بسیار خوب و غیرقابل باوری برای برقراری ارتباط بین افراد با موقعیتهای جغرافیایی، اختلاف زمانی و جمعیتی متفاوت فراهم میکند. گرچه شبکههای اجتماعی محیطی خصوصی برای تبادل اطلاعات خیلی خصوصی کاری نیست، ولی میتوان به خوبی از آن برای انتقال دانش، تجربیات و دیدگاهها برای موفقیت بیشتر گروه کاری یا حتی موفقیت بیشتر هر یک از کارکنان، خصوصاً در مورد مجموعههایی که چند شعبه در نقاط مختلف یک کشور یا دنیا دارند، استفاده کرد. زیرا در چنین مجموعههایی به دلیل وجود بُعد مسافت ممکن است همه افراد نتوانند اطلاعات و تجربیات کارکنان مرکز اصلی را به دست آورند.

همیشه در جریان امور باشید

افراد حرفهای این روزها با استفاده از اپلیکیشنهای اجتماعی به آسانی در جریان همه امور قرار میگیرند و موضوعی را از دست نمیدهند. افراد موفق زیادی رشد کسبوکارشان را مدیون حضور فعال در رسانههای اجتماعی میدانند، زیرا نهتنها براحتی میتوانند از اخبار مرتبط با کسبوکار خود مطلع شوند، بلکه میتوانند براحتی با تمام کارکنانی که لازم است در ارتباط باشند ولی بهدلیل مشغلههای زیاد روزانه فرصت نمیکنند ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل استفاده از شبکههای اجتماعی یکی از ایدهآلترین روشها برای دردسترس بودن، در جریان قرار گرفتن و ارتباط منظم با کارکنان است.

استخدام افراد شایسته

سالانه تعداد بسیار بالایی از افراد از دانشگاهها و مراکز آموزشی فارغالتحصیل میشوند، اما الزاماً همه آنها افراد مناسب و مستعدی برای محیط کار نیستند. افراد با استعداد و شایسته مانند خون برای بقای یک مجموعه ضروری هستند و به همین دلیل بهکارگیری و استخدام چنین افرادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به امکانی که در حال حاضر توسط شبکههای اجتماعی مانند لینکدین فراهم شده است، برای استخدام بهترین گزینههای ممکن هیچگاه از شبکههای اجتماعی غافل نشوید و بهترین افراد را براساس ملاکهایی که برای انتخاب دارید به آسانی با توجه به مشخصات و سوابقی که در صفحه شخصی خود ارائه دادهاند انتخاب و دعوت به همکاری کنید. از سوی دیگر زمانی که هدف مجموعه شما جذب و پرورش افراد مستعد باشد، قطعاً نام مجموعه شما از طریق صفحات شخصی همین افراد به دلیل رشدی که در مجموعه شما داشتهاند در فضای مجازی پخش خواهد شد و افراد مستعد زیادی خواهان همکاری با شما خواهند بود. همین موضوع موجب رشد، گسترش و موفقیت بیشتر مجموعه شما خواهد شد.

منابع : جام جمسایت الف

#مجید_درویش_زاده #لاین_استور#استارتاپونه
درویش زادهDarvishzade
پنل ممبر فالوور
 
  • سلام، لطفا برای مشاوره رایگان در خصوص ارائه خدمات فرم زیر را پر کنید:
 

About اپراتور لاین استور تبلیغات شبکه های اجتماعی

فعال در زمینه شبکه های اجتماعی

اینو دیدی ؟

چگونه آموزش های آنلاین موفقی داشته باشیم؟

چگونه آموزش های آنلاین موفقی داشته باشیم؟

        #مجید_درویش_زاده #لاین_استور#استارتاپونه درویش زادهDarvishzade خرید پنل نمایندگی خرید پنل ممبر و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنل کاربری

پنل ادمین

پنل بازاریاب

پنل همکار طلایی

پنل نمایندگی پایه

پنل نمایندگی ریبرند

پنل نمایندگی ویژه

پنل نمایندگی طلایی

شانستو برای دریافت تخفیف ویژه امتحان کن! (ویژه نمایندگی)