• دانشکده واتساپ

  دانشگاه شبکه های اجتماعی - دانشکده واتساپ مطالب آموزشی واتساپ و شرکت در دوره آموزشی ویژه و حرفه ای واتساپ

 • دانشکده لاین

  دانشگاه شبکه های اجتماعی - دانشکده لاین مطالب آموزشی لاین و شرکت در دوره آموزشی ویژه و حرفه ای لاین

 • دانشکده اینستاگرام

  دانشگاه شبکه های اجتماعی - دانشکده اینستاگرام مطالب آموزشی اینستاگرام و شرکت در دوره آموزشی ویژه و حرفه ای اینستاگرام

 • دانشکده لینکداین

  دانشگاه شبکه های اجتماعی - دانشکده لینکداین مطالب آموزشی لینکداین و شرکت در دوره آموزشی ویژه و حرفه ای لینکداین

 • دانشکده تلگرام

  دانشگاه شبکه های اجتماعی - دانشکده تلگرام مطالب آموزشی تلگرام و شرکت در دوره آموزشی ویژه و حرفه ای تلگرام دوره ویژه کسب درآمد از تلگرام

خانه / دانشگاه شبکه های اجتماعی 🚀

دانشگاه شبکه های اجتماعی 🚀

دانشگاه شبکه های اجتماعی در حال حاضر شامل ۵ دانشکده میباشد که به رایگان میتوانید از اطلاعات مفیدی در زمینه شبکه های اجتماعی  بدست بیاورید

این دانشگده ها به ترتیب دانشکده لینکدین دانشکده لاین دانشکده تلگرام دانشکده اینستاگرام و دانشکده واتساپ نام دارند

به زودی دانشکده های دیگر شبکه های اجتماعی به این جمع اضافه خواهند شد .

ورود به دانشکده لینکدین

ورود به دانشکده تلگرام

ورود به دانشکده اینستاگرام

ورود به دانشکده لاین

ورود به دانشکده واتساپ

مقالات آموزشی شبکه های اجتماعی